یادگیری زبان دوم برای کودکان | توصیه روان پزشکی

یادگیری زبان دوم برای کودکان | توصیه روان پزشکی

آیا یادگیرى زبان دوم در سنین کم ممکن ست باعث شود کودک زبان مادرى خود را فراموش کند؟! یا اینکه کودک را در یادگیرى ادبیات یا گرامر ( قواعد دستورى ) زبان مادرى دچار مشکل کند ؟! باید عرض کنم که با توجه به تحقیقاتی که توسط زبان‌شناسان انجام شده است تا کنون خلاف این…